آدرس:تهران، از سمت خیابان ولیعصر، بین عباس آباد و
مطهری، خیابان ناهید، پلاک۶۵، واحد۳، طبقه۳

دسترسی مترو: با خط سه – مترو جهاد یا مترو میرزای شیرازی