توضیحات دستگاه
ال پی جی یک روش الغری موضعی با ماساژ و مکش است. در این روش اکسیژن و خون درون بدن با شدت بیشتر جریان پیدا میکنند. خون و اکسیژن جاری شده به قسمتهای سلولیت می رسند و سپس آب این سلول ها از طریق ادرار دفع می شو
دستگاه ال پی جی برای کدام نواحی استفاده می شود؟
ران ،پهلو،باسن،اطراف لگن،سلولیت پهلو،پوست شل و افتاده ،چاقی موضعی تمام ناحیه های بدن

دستگاه کار کرده ال پی جی

مشخصات دستگاه
قیمت
رزرو دستگاه

برای مشاهده فرم ثبت دستگاه کار کرده وارد حساب کاربری خود شوید.

توضیحات دستگاه
ال پی جی یک روش الغری موضعی با ماساژ و مکش است. در این روش اکسیژن و خون درون بدن با شدت بیشتر جریان پیدا میکنند. خون و اکسیژن جاری شده به قسمتهای سلولیت می رسند و سپس آب این سلول ها از طریق ادرار دفع می شو
دستگاه ال پی جی برای کدام نواحی استفاده می شود؟
ران ،پهلو،باسن،اطراف لگن،سلولیت پهلو،پوست شل و افتاده ،چاقی موضعی تمام ناحیه های بدن
واتساپ
اینستاگرام