دستگاه کار کرده تیتانیوم (soprano)
توضیحات دستگاه
لیزر تیتانیوم دو هندپیس یکی از با کیفیتتر ین و پرفروش تری ن دستگاه های لیزر مو زائد در بازار است .طولموج با سایزهای مختلف به قسمتهای مختلف بدن Qقوی دستگاه لیزر تیتانیوم 2021 از طری ق دو هندپی س 4 تابانده شده و برای تمام تای پهای رنگ پوست مناسب است.
ویژگی های لیزر تیتانیوم
از دیگر مشخصات این دستگاه، استفاده از چندین طول موج است که هر کدام از این طول موج ها برای پوستهای مختلف بکار می روند. طول موج های دستگاه لیزر تی تانیوم الکس، دایود و ان دی یاگ نام دارند که به ترتیب برای موهای نازک مانند نواحی پشت لب، موهای معمولی مانند ب خش های دست و پا و در آخر موهای ضخیمتر مانند قسمت های شکمی استفاده می شوند

دستگاه کار کرده تیتانیوم (soprano)

مشخصات دستگاه
قیمت
رزرو دستگاه

برای مشاهده فرم ثبت دستگاه کار کرده وارد حساب کاربری خود شوید.

توضیحات دستگاه
لیزر تیتانیوم دو هندپیس یکی از با کیفیتتر ین و پرفروش تری ن دستگاه های لیزر مو زائد در بازار است .طولموج با سایزهای مختلف به قسمتهای مختلف بدن Qقوی دستگاه لیزر تیتانیوم 2021 از طری ق دو هندپی س 4 تابانده شده و برای تمام تای پهای رنگ پوست مناسب است.
ویژگی های لیزر تیتانیوم
از دیگر مشخصات این دستگاه، استفاده از چندین طول موج است که هر کدام از این طول موج ها برای پوستهای مختلف بکار می روند. طول موج های دستگاه لیزر تی تانیوم الکس، دایود و ان دی یاگ نام دارند که به ترتیب برای موهای نازک مانند نواحی پشت لب، موهای معمولی مانند ب خش های دست و پا و در آخر موهای ضخیمتر مانند قسمت های شکمی استفاده می شوند
واتساپ
اینستاگرام